Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 UWAGA ZMIANY!!!

W związku ze zmianami w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej (RON) od 1 marca 2015 roku obowiązywała będzie nowa 9-cyfrowa postać numeru telefonów w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu.

Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc  do WKU
w Oświęcimiu, będą wybierać nową 9-cyfrową postać numeru:

26 113 xx xx – gdzie:
xx xx - cztery ostatnie cyfry dotychczas wybieranego  numeru telefonu.

                przykład:
                numer dotychczasowy:    12 455 73 65
                numer po zmianie:          26 113 73 65

Z dniem 1 marca 2015 roku dotychczasowa postać numeru telefonicznego 12 455 xx xx nie będzie funkcjonować.


OGŁOSZENIE
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu poszukuje kandydatów - żołnierzy zawodowych lub żołnierzy rezerwy w stopniu
ppor. por. kpt. na stanowiska:

- OFICER w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami
STE: por./kpt.

- OFICER w Wydziale Rekrutacji
STE: por./kpt.


Tel: 12 455 73 71 lub 12 455 73 53

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

top ul. Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel.: (33) 843-23-57
fax: (12) 455-73-60
e-mail: wku.oswiecim@wp.mil.pl


*UWAGA*
Przed wysłaniem wiadomości proszę
 zapoznać się z uwagami zawartymi w dziale
"KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA"


 Czas pracy WKU:

Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


WAŻNE STRONY:

Ministerstwo 
Obrony Narodowej
Sztab Generalny 
Wojska Polskiego
Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych
Inspektorat Wsparcia
 Sił Zbrojnych
Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Krakowie
Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie
Starostwo Powiatowe
w  Oświęcimiu
Starostwo Powiatowe
w Wadowicach
Starostwo Powiatowe
w Myślenicach


od 10.01.2013 r.