Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

CZAS OCHOTNIKÓW

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego.Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe.

Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy. Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej; 
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.

 Czas Ochotników ! <Kliknij tutaj>


UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW!!!


OGŁOSZENIE

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej na II turnus 2015 odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku o godzinie 09:00 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu poszukuje kandydatów - żołnierzy zawodowych lub żołnierzy rezerwy w stopniu
ppor. por. kpt. na stanowiska:

- OFICER w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami
STE: por./kpt.

- OFICER w Wydziale Rekrutacji
STE: por./kpt.


Tel: 26 113 73 71 lub 26 113 73 53

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

top ul. Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel.: (33) 843-23-57
fax: (26) 113-73-60
e-mail: wku.oswiecim@wp.mil.pl


*UWAGA*
Przed wysłaniem wiadomości proszę
 zapoznać się z uwagami zawartymi w dziale
"KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA"


 Czas pracy WKU:

Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30


WAŻNE STRONY:

Ministerstwo 
Obrony Narodowej
Sztab Generalny 
Wojska Polskiego
Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych
Inspektorat Wsparcia
 Sił Zbrojnych
Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Krakowie
Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie
Starostwo Powiatowe
w  Oświęcimiu
Starostwo Powiatowe
w Wadowicach
Starostwo Powiatowe
w Myślenicach


od 10.01.2013 r.